Scandal de proporții în lumea filmului.  44 de cineaşti români se revoltă. Modul defectuos în care comisia de evaluare şi-a îndeplinit obligaţiile i-a scos din anonimat. Este vorba de procesul de evaluare a scenariilor şi de organizare a concursului din 2019 . Ei au făcut o reclmație scrisă la adresa Centrului Naţional al Cinematografiei (CNC).

Scandal de proporții în lumea filmului

Potrivit textului scrisorii, „ încălcarea Regulamentului privind concursul de selecţie a proiectelor cinematografice, organizat de Centrul Naţional al Cinematografiei (CNC) în 2019, ne obligă la un demers public menit să atragă atenţia asupra disfuncţionalităţilor sistemice din procesul de evaluare a scenariilor şi organizare a concursului amintit. Perpetuarea unor carenţe majore ce stau la baza procesului de evaluare a scenariilor afectează viaţa profesională a participanţilor (regizori, scenarişti, producători) şi dezvoltarea industriei filmului în România, aceasta din urmă fiind principala atribuţie a CNC”.

Citește și:

Cei 44 de cineaști precizează că „ în ciuda eforturilor făcute în ultimii ani de a alinia cadrul legislativ ce guvernează sesiunile de finanţare la practicile europene, calitatea procesului de evaluare a proiectelor a involuat. S-a ajuns la o situaţie fără precedent – ignorarea unor criterii minime de responsabilitate pentru asigurarea unei evaluări profesioniste a scenariilor/proiectelor înscrise în concurs. Erorile din fişele de evaluare a scenariilor la prima sesiunea de finanţare organizată de CNC în 2019 nu sunt excepţii (multe se perpetuează de ani de zile), ci o încălcare de necontestat a propriilor criterii de evaluare. Aceste criterii sunt, de altfel, singurul cadru existent (şi aşa deficitar) pentru asigurarea unei minime imparţialităţi în evaluarea scenariilor”.

Citește și:

Fișele de evaluare au scos la iveală o serie de abateri: „Fişe de evaluare complet goale, evaluări formulate identic pentru proiecte diferite, evaluări ce fac confuzie între scenarii, neconcordanţe între textul evaluării şi scenariul analizat, evaluări copiate din sinopsisul depus de concurent, nerespectarea numărului minim de semne cerut de Regulament”.

Radu Jude, Adrian Sitaru, Radu Muntean, Alexandru Solomon, Tudor Giurgiu, Corneliu Porumboiu, Andrei Cohn, Marian Crişan, Alexandru Mavrodineanu, Bogdan Mureşanu, Bogdan Theodor Olteanu, Anamaria Antoci, Anda Ionescu, Adina Sădeanu, Gabi Virginia Şarga, Cătălin Rotaru, Cristina Iliescu, Claudia Silişteanu (scenaristă), Alina Alexandra Grigore, Monica Lăzurean-Gorgan, Gabriela Suciu Pădureţu, Andreea Cristina Borţun, Anca Damian, Paul Negoescu, Eliza Zdru, Radu Ciorniciuc, Adriana Răcăşan, Oana Giurgiu, Octav Chelaru, Vladimir Dembinski, Cecilia Ştefănescu, Cristian Pascariu, Tudor Cristian Jurgiu, Irina Andreea Malcea, Iulia Rugină, Ioana Flora, Tudor D. Popescu, Ruxandra Ghiţescu, Oana Iancu, Alexandru Teodorescu, Adrian Silişteanu, Andrei Tănase, Claudiu Mitcu, Sarra Tsorakidis sunt cineaştii români nemulțumiți.

Citește și:

Cele 44 de persoane solicită „implicarea imediată în vederea iniţierii modificărilor legislative necesare pentru: realizarea unui audit independent al procesului de evaluare a scenariilor şi al procedurilor interne ce stau la baza întregului proces de organizare a concursului, pentru a formula o opinie obiectivă cu privire la deficienţele existente şi la soluţiile cele mai bune; iniţierea demersurilor necesare pentru schimbarea legii, în sensul desecretizării autorilor scenariilor/proiectelor înscrise în concurs, după modelul aplicat de cele mai multe instituţii similare din Uniunea Europeană; completarea/depunerea online a aplicaţiilor şi evaluărilor, după modelul EURIMAGES şi MEDIA; schimbarea Regulamentului CNC, în sensul asumării clare a răspunderii pentru cazurile de nerespectare a acestuia şi pentru erorile procedurale din procesul de evaluare. CNC este răspunzător pentru evaluarea retroactivă a membrilor comisiilor de concurs, astfel încât persoanele care au depunctat în mod repetat proiecte ce s-au dovedit viabile şi valoroase în urma producţiei lor sau care au punctat cu note mari proiecte care nu au ajuns la public sau despre care nu se mai ştie nimic, să nu mai poată face parte din comisii”.

Mai mult, în aceeași scrisoare, ei solicită „abilitate îndeplinirea obligaţiei de a organiza două sesiuni de concurs pe an, aşa cum prevede legea, la date fixe, stabilite şi anunţate public la începutul fiecarui an calendaristic; găsirea unei soluţii pentru a evita supraîncărcarea evaluatorilor şi a le oferi timpul necesar analizării fiecărui scenariu, formare unui corp de evaluatori de scenarii profesionişti în baza atribuţiei CNC de ”susţinere a formării profesionale în domeniul cinematografiei”.

Realizatorii consideră că modul de consultare a industriei prin vot online cu privire la următorul concurs CNC “este o formă de neasumare a responsabilităţii. CNC este obligat prin lege să organizeze şi a doua sesiune în acest an, în cele mai bune condiţii, iar acest fapt nu trebuie să depindă de modificarea Regulamentului, aşa cum lasă să se înţeleagă metoda de consultare propusă pe site-ul CNC. Identificarea celor mai bune soluţii la problemele amintite – în urma consultării constante şi amănunţite cu majoritatea profesioniştilor din industria de film – este responsabilitatea CNC, fapt consfinţit prin statutul său. Organizarea viitorului concurs în condiţii juste şi responsabile nu poate fi condiţionată de iniţierea unor schimbări ale Regulamentului şi/sau ale Legii”, au cerut regizorii în scrisoarea deschisă.