Meșteșuguri uitate. Ateliere de fierărit experimentale

Meșteșuguri uitate. Ateliere de fierărit experimentale
Meșteșuguri uitate. Ateliere de fierărit experimentale

Asociația D`ale Cetățeanului propune realizarea și funcționarea a trei ateliere de fierarie traditională. Proiectul ”Meșteșuguri uitate” este gândit astfel încât să vină în beneficiul publicului larg, dar mai ales al tinerilor din regiunile de dezvoltare a proiectului, Brașov, Sibiu, Targul-Mureș. Nu în ultimul rând, proiectul, ca inițiative de valorificare a patrimoniului imaterial, este de interes și din punctul de vedere al arheologiei experimentale, fiind adresat și cercetătorilor, etnografilor și istoricilor.

Atelierele funcționale de fierarie vor fi instalate în locuri de impact pentru publicul larg din Brașov, Sibiu și Tg. Mures sau împrejurimile acestora. Implicarea tinerilor în cadrul atelierelor practice desfășurate reprezintă o dorință majoră a inițiatorilor proiectului, astfel va crește interesul asupra valorilor etnografice comune naționale și asupra culturii ca manifestare în general.

Tendința este ca meșteșugarii fierari să fie tot mai rari în satele românești. În micile lor ateliere, fierarii, din trecut și cei rămași în prezent, confecționează sau repară tot felul de obiecte, de la potcoave de cai până la unelte agricole sau elemente de fier pentru constructii.

Fierăritul este o artă ce riscă să se stingă deoarece majoritatea meșterilor în vârstă nu au cui să transmită ceea ce au învățat, interesul pentru aceast meștesug fiind destul de scăzut.

În ciuda pierderii treptate a patrimoniului cultural specific, România are o impresionantă moștenire de patrimoniu, adevarate opere de artă ale arhitecturii, tradițiilor și obiceiurilor, constituind un capital semnificativ și valoros, demn de păstrat și ocrotit.

Transilvania, locul în care se va desfășura proiectul ”Meșteșuguri Uitate” , în special, este depozitarul regional al unui patrimoniu divers și multicultural care reprezintă o ”deltă” a diversității culturale și multietnice. La fel, spatiul cultural românesc este marcat de o istorie profundă a tuturor etniilor, începând din perioadele antice și finalizând cu perioada modernă, o istorie care oferă repere de ordin moral, social și economic dintre cele mai variate și mai pline de substanță.

Perioada medievală, perioada renascentistă și perioada barocă se disting prin vastitatea conținuturilor culturale și prin bogăția valorilor create în acea perioadă.

 

Proiectul ”Meșteșuguri Uitate” vrea să conserve spiritul comunitar, conștientizarea la nivelul comunității că trăiesc în comunități de valoare cu un puternic filon istoric. Reflexele acțiunilor civice ale comunității se crează și se întrețin prin implicarea permanentă a acesteia în politicile și proiectele comunitare. Implementarea cu succes a acțiunilor culturale devine un vector al educației culturale pentru un public cât mai variat, dar și o garanție a unei fecundități a demersului în ansamblul său. Utilizarea organizațiilor în derularea actului cultural de cercetare, prezervare și comunicare a patrimoniului imaterial serveste implicării publicului larg în viața culturală și asigură conectarea produselor culturale la comunitate într-o modalitate ușor inteligibilă și accesibilă, fără existența pericolului pierderii calității.

 

Meșteșugul fierăritului, Ocupație care a dat numele unei epoci din istoria omenirii și a devenirii civilizației, fierăritul este, astăzi, mai mult un hobby sau îndeletnicire exotică, interesantă, eventual, pentru colecționarii sau pasionații de tradiții. Totuși, importanța unui astfel de meșteșug pentru contemporaneitate rezidă nu în exotismul acesteia, ci în utilitatea practică aflată în conexiune directă cu reconstituirea istorică. Fie că ne referim la initiative de reconstituire istorică, fie că avem în vedere arheologia experimentală, cunoscătorii fierăritului sunt necesari ăi utili pentru a sprijini o corectă aducere aminte a modului în care erau produse, manufacturate diferite și variate produse.

De asemenea, cunoașterea fierăritului este importantă pentru studiile etno-folclorice și identificarea corectă a relațiilor economice și sociale din societățile tradiționale. Fierarii (și potcovarii într-o măsură cel puțin la fel de mare) aveau un rol important în comunitatea tradițională, fiind mai mult decât lucrători, ei erau deținători ai unor puteri aproape magice, care le permiteau să folosească focul, pământul (fier și cărbune), apa și aerul, să le supună voinței și nevoilor omului. În funcție de evoluția istorică, izvoarele scrise dovedesc pentru diferite comunități o continuitate a fierăritului întinsă pe mai multe secole (de exemplu, în zona Sibiului, începand cu sec. XIV, în Bucovina, prin sec. XIV-XV, în Oltenia, prin sec. XV etc.). Pe de alta parte, în multe comunități nespecializate, fierarii individuali ocupau un loc central în viața comunității (fapt exemplar transpus în literatura noastra de Marin Preda cu Poiana lui locan).

 

Evolutia istorică a translat meșteșugul prelucrării fierului (și a altor metale) către o identificare etnică, păstrătorii științei fierului, aramei, aurului sau argintului fiind, de multe ori, tiganii. O astfel de identificare este ușor de decelat dacă ne gândim la cuvinte cum sunt „căldărar”, „gabor” sau „argintar”, devenite adevărate mărci identitare. Din această perspectivă, păstrarea și sprijinirea transmiterii meșteșugului se poate dovedi critică pentru unele grupuri etnice.

Proiectul urmărește protejarea patrimoniului imaterial, dar și al educației publicului asupra importantei acestuia în dezvoltarea personală și a comunităților. ”Meșteșuguri Uitate” își propune utilizarea extensivă și intensivă a patrimoniului cultural mobil și imobil, permițând astfel accesul liber și nemediat la cunoașterea bunurilor culturale cu valoare de patrimoniu.

Ultimele stiri

Horoscopul zilei - Evenimentul zilei - evz.ro
comentarii pe aceasta pagina postate direct pe Facebook

Leave a Reply


* Accept ca numele si adresa de email furnizate de mine sa fie folosite pentru a participa la sectiunile de comentarii din paginile animalzoo.ro

[wysija_form id="7"]

X