Părintele Tadei de la Vitovnița, unul dintre cei mai mari duhovnici ai Serbiei, a fost un sfânt în viață. S-a născut în 1914, în satul Vitovnița (Serbia), din părinți români. A trecut la Domnul în anul 2003, în satul Bacika Palanka din Voievodina.

Datorită harurilor sale, era căutat mereu de oameni doritori de un cuvânt de ajutor. Părintele Tadei era de o blândețe de nedescris. El considera că, dacă trupul se hrănește cu hrană materială, și sufletul, la rândul său, se hrănește cu gânduri.

De aici și fraza sa cea mai cunoscută: cum îți sunt gândurile, așa îți e și viața. În 2005, la editura Predania a apărut cartea „Cum îți sunt gândurile, așa îți este și viața” a părintelui Tadei, o carte plină de sfaturi minunate. Iată 11 din cele mai cunoscute cuvinte de folos ale părintelui Tadei de la Vitovnița.

 1. „Cum îți sunt gândurile, așa îți este și viața. Dacă avem gânduri de pace, de liniște, de dragoste deplină, de bunătate, de virtute, de curăție, atunci și în noi va fi pace, deoarece toate gândurile pașnice aduc pace lăuntrică, ce răzbate din noi – căci gândurile ne sunt pline de pace, liniște, dragoste desăvârșită și bunătate. Dacă purtăm în noi gânduri rele, diavolești, atunci se nimicește și pacea noastră lăuntrică.”
 2. „Nu mai dați atâta însemnătate întâmplărilor din afară. Fiți mai mult înlăuntrul vostru, în inimă, cu Domnul, iar pe celelalte lăsați-le! Trebuie doar sa fiți cuviincioși, liniștiți și buni față de toți. Nu purtați grija altora!”
 3. „Dacă depărtăm de la noi ispita duhului vicleniei, fără luptă dobândim biruința. Dacă depărtam de la noi ispita, biruința este dobândită fără luptă!”
 4. „Nu trebuie să vă împotriviți, nici să-l convingeți pe aproapele vostru; nu folosește la nimic! Pe aproapele trebuie doar să-l iubiți pentru Domnul!”
 5. „Cel care ascultă, acela este smerit.”
 6. „Cum vom birui răul? Cu dragoste!”
 7. „Tristețea tulbură totul. Ea zădărnicește pacea. De aceea trebuie să ne rugăm, căci a ne întrista este lucru păgânesc.”
 8. „Pocăința înseamnă schimbare a vieții.”
 9. „Oriunde domnește smerenia, fie în familie, fie în societate, răspândește pace și bucurie.”
 10. „Pacea și bucuria sunt cele mai de seamă bogății ale lumii acesteia și ale lumii celeilalte, după care tânjim.”
 11. „Însumi am văzut că prin gândurile pe care le am, pot să atrag sau să îndepărtez pe cineva.”