Arta ferăritului este prezentă în tradițiile poporului român. De la acest adevăr a pornit și proiectul ”Meșteșuguri uitate” care a recreat ateliere de fierărit experimentale. Acestea au prezent publicului larg arta firăritului din perioada medievală, perioada renascentistă și perioada barocă, perioade care se disting prin vastitatea conținuturilor culturale și prin bogăția valorilor create.

Sibiul, Brașovul, Târgul Mureș, zone ale țării cu o bogată spiritualitate, au avut șansa să admire una dintre cele mai vechi meserii. Fierăritul  este o artă ce riscă să se stingă deoarece majoritatea meșterilor în vârstă nu au cui să transmită ceea ce au învățat, interesul pentru aceast meștesug fiind destul de scăzut, aceasta putând fi menținută prin acțiuni care să readucă această frumoasă artă în atenția publicului larg.

Citește și: Ce a votat publicul? Cei care au ales cultura

Interesul tinerilor în cadrul atelierelor practice desfășurate a arătat că există un interes mare privind conservarea valorilor etnografice comune naționale și asupra culturii ca manifestare în general. Acest interes trebuie exploatat și identificate cele mai bune metode de valorificare în cadrul comunității. Omeniii trebuie să conștientizeze că trăiesc în comunități de valoare cu un puternic filon istoric. Reflexele acțiunilor civice ale comunității se crează și se întrețin prin implicarea permanentă a acesteia în politicile și proiectele comunitare.

Implementarea cu succes a acțiunilor culturale devine un vector al educației culturale pentru un public cât mai variat, dar și o garanție a unei fecundități a demersului în ansamblul său. Utilizarea organizațiilor în derularea actului cultural de cercetare, prezervare și comunicare a patrimoniului imaterial serveste implicării publicului larg în viața culturală și asigură conectarea produselor culturale la comunitate într-o modalitate ușor inteligibilă și accesibilă, fără existența pericolului pierderii calității.

Citește și:

Atelierele si expozițiile realizate în cadrul proiectului ”Meșteșuguri uitate” au reprezentat un punct de atracție pentru redescoperirea artei fierăritului, cei mai în vârstă și-au adus aminte de fierarul satului unde bunicii mergeau să-și potcovească calul și să-și facă căruța. Alte obiecte ieșite din mâna meșterilor a încântat pe cei mici. Aceștia au fost captivați de cum se poate modela fierul cu ajutorul focului, aerului, apei, nicovalei, ciocanului…