A inceput Postul Adormirii Maicii Domnului! Citeste cea mai puternica RUGACIUNE la inceputul postului si paraclisul Maicii Domnului

Postul Adormirii Maicii Domnului, care începe în mod normal pe 1 august, anul acesta începe cu o zi mai devreme, dat fiind că 31 iulie cade miercuri, zi de post.

Al treilea din cele patru mari posturi de peste an, el îi pregătește pe credincioși pentru marele praznic al Adormirii Maicii Domnului din 15 august. La început, nici perioada, nici durata, nici felul postirii nu erau la fel în toată lumea creștină.

Ele au fost uniformizate abia în secolul XII, la Sinodul Local din Constantinopol, ținut în 1166 sub patriarhul Luca Crysoverghi, unde s-a decis ca postul să înceapă la 1 august și să dureze 14 sau 15 zile, până la praznicul din 15 august.

Citește și: Maria Ghiorghiu, previziune halucinanta: VINE IISUS HRISTOS !!! IISUS HRISTOS TRIST!

Postul Adormirii Maicii Domnului este destul de aspru, ținându-se după tipicul Postului Mare, cu dezlegare la untdelemn și vin doar sâmbăta, duminica și pe 6 august, când este o altă mare sărbătoare: Schimbarea la față.

Rugăciune la începutul postului

Dumnezeul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, Cel ce mai înainte ai tocmit, prin Legea Ta cea Veche și cea Nouă, aceste zile de post, la care ne-ai învrednicit să ajungem acum, pe Ține Te lăudăm și Ție ne rugăm: întărește-ne cu puterea Ta, că să ne nevoim întru ele cu sârguință, spre mărirea numelui Tău celui sfânt și spre iertarea păcatelor noastre, spre omorârea patimilor și biruința asupra păcatului,- că împreună cu Ține răstignindu-ne și îngropându-ne, să ne ridicăm din faptele cele moarte și să petrecem cu bună plăcere înaintea Ta întru toate zilele vieții noastre. Că Ție se cuvine a ne milui și a ne mântui pe noi, Hristoase-Dumnezeule, și Ție slavă înălțam, împreună și Celui fără de început al Tău Părinte, și Preasfantului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Paraclisul Maicii Domnului – paraclis Postul Maicii Domnului

Către Născătoarea de Dumnezeu, acum cu osârdie să alergăm noi păcătoșii și smeritii și să cădem cu pocăința, strigând din adâncul sufletului: stăpână, ajută-ne, milostivindu-te spre noi; grăbește că pierim sub mulțimea păcatelor; nu întoarce pe robii tăi deșerți, că pe ține singură nădejde te-am câștigat (de două ori).

Slava… Și acum… 

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi? Sau cine ne-ar fi păzit pe noi până acum slobozi? Nu ne vom depărta de ține, stăpână, că tu izbăvești pe robii tăi pururea din toate nevoile.

 Apoi Psalmul 50: 
1. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare milă Ta
2. Și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea.
3. Mai vârtos mă spăla de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curățește.
4. Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea.
5. Ție unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judecă Tu.
6. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea.
7. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale, mi-ai arătat mie.
8. Stropi-mă-vei cu isop și mă voi curați; spăla-mă-vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi.
9. Auzului meu vei da bucurie și veselie; bucură-se-vor oasele mele cele smerite.
10. Întoarce față Ta de la păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge-le.
11. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele.
12. Nu mă lepăda de la față Ta și Duhul Tău cel sfânt nu-l luă de la mine.
13. Da-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă întărește.
14. Învață-voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Ține se vor întoarce.
15. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucură-se-va limbă mea de dreptatea Ta.
16. Doamne, buzele mele vei deschide și gură mea va vești lăuda Ta.
17. Că de ai fi voit jertfă, ți-aș fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi.
18. Jertfă lui Dumnezeu: duhul umilit; inimă înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi.
19. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului.
20. Atunci vei binevoi jertfă dreptății, prinosul și arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Canonul Născătoarei de Dumnezeu
 Cântarea 1-a, glasul al 8-lea:
Irmosul: 

Apa trecând-o că pe uscat și din răutatea egiptenilor scăpând israeliteanul, strigă: Izbăvitorului și Dumnezeului nostru să-I cântăm.

 Stih: Preasfânta Născătoare de Dumnezeu miluiește-ne pe noi.
De multe ispite fiind cuprins, către ține alerg căutând mântuire: o, Maica a Cuvântului și Fecioară, de rele și de nevoi mântuiește-mă.
Asupririle chinurilor mă tulbură și de multe scârbe se umple sufletul meu; alină-le, Fecioară cu liniștea Fiului și Dumnezeului tău, ceea ce ești cu totul fără de prihană.
Slava…
Pe ține, ceea ce ai născut pe Mântuitorul și Dumnezeu, te rog, Fecioară, izbăvește-mă din nevoi, că la ține scăpând acum îmi tind și sufletul și gândul meu.
Și acum…
Fiind bolnav cu trupul și cu sufletul cercetării celei dumnezeiești și purtării tale de grijă invredniceste-mă tu, Maica lui Dumnezeu, că ceea ce ești bună și Născătoarea Celui bun.